Wstecz Powrot Dalej

P r o d u k c j a . . .
1. Program KATALOG PRO
    (Uwaga! - zawiera bazy danych i zadania)
NARZĘDZIA:
    - Filtr aktywny
    - Zapis do schowka
    - Zapis do pliku
    - Zapis do bufora
    - Skaner
    - Zapis potomka
    - Własna baza
    - Kalkulator połączeń
    - Nakładanie charakterystyk.
ZADANIE STANDARDOWE
    - Dobór pomp "na punkt"
    - Uniwersalny układ pompowy
    - CO LFP
    - Zestaw hydroforowy LFP
    - Zestaw hydroforowy HYDRO-VACUUM
    - Przepompownia MEPROZET
    - Przepompownia METALCHEM
    - Przepompownia BIAŁOGON
    - Dobór pomp do studni głębinowych HYDRO - VACUUM
BAZY DANYCH
    - LFP
    - Hydro-Vacuum
    - Meprozet
    - Białogon
    - Powen
    - Metalchem
    - Gamrat
    - ŚFUP
    - WafaPomp
    - Ciecze

2. Program Sieć Zbiorcza
     (Uwaga ! - program wymaga posiadania KATALOGU PRO)
NARZĘDZIA :
    - Dobór rurociągów
    - Obliczanie przepływów
    - Obliczanie strat
    - Obliczanie parametrów pracy pomp
Program przeznaczony jest do obliczania przepływów w sieci i parametrów pracy pomp w poszczególnych przepompowniach. Program jest szczególnie użyteczny przy projektowaniu i analizie pracy kanalizacji ciśnieniowej.

3. Program Kalkulator Oporów Przepływu 2.0
    (Uwaga! - zawiera bazy danych)
Obliczanie oporów pojedyńczych rurociągów z uwzględnieniem własności cieczy oraz zmiany charakteru przepływu. Program wykorzystuje do obliczeń dane o elementach rurociągowych zgromadzone w bazach danych.

4. Programy OptyKosz
Program służy do wyznaczania optymalnego czasu eksploatacji pomp dla przeprowadzenia remontu lub wymiany na nową.

5. Program OptyRura
Obliczanie optymalnej średnicy rurociągu ze względu na koszt inwestycji i eksploatacji

6. Program KORYTO
Obliczanie przepływu w korytach otwartych

7. Bazy danych
Bazy pomp
    - Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. Leszno
    - Hydro-Vacuum S.A. Grudziądz
    - Brzeska Fabryka Pomp i Armatury "MEPROZET" Sp. z o.o.
    - Kielecka Fabryka Pomp "BIAŁOGON"
    - POWEN S.A. Zabrze
    - METALCHEM Warszawa
    - ŚFUP Świdnica
    - WaFaPomp Warszawa
Baza cieczy
    - baza podstawowa
Baza elementów
    - GAMRAT Jasło

skowronski.com.pl
26.04.2001