Wstecz Powrot Dalej

P r o d u k c j a . . .
K A T A L O G   P R O
   Program jest bazą danych, zawierającą informacje dotyczące pomp. Przeznaczony jest dla projektantów i eksploatatorów układów pompowych oraz jako pomoc dla handlowców i osób prowadzących doradztwo techniczne. Pozwala na przeglądanie dowolnych obiektowych baz danych zawierających dane techniczne, zdjęcia, rysunki i opisy zgodne ze standardem PBS II, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki baz pompowych.

Program zawiera bazę cieczy oraz bazy pomp następujących producentów:
    - LFP
    - Hydro-Vacuum
    - Meprozet
    - Białogon
    - Powen
    - Metalchem
    - Gamrat
    - ŚFUP
    - WafaPomp

Katalog Pro jest wyposażony w narzędzia przygotowane specjalnie dla zajmujących się profesjonalnie obliczaniem układów pompowych: W programie standardowo dostępne są następujące ZADANIA:

   Dobór pomp "na punkt". Algorytm doboru pomp na zadane parametry pracy.
   Uniwersalny układ pompowy. Program umożliwiający wszechstronną analizę pracy układu pompowego, obliczenia oporów przepływu, wybór zastosowań i dobór pomp na zadane parametry.
   Układ CO LFP. Prosty w obsłudze program doboru pomp obiegowych do układów centralnego ogrzewania. Pozwala na szybkie oszacowanie parametrów układu na podstawie minimalnej ilości danych (np. powierzchnia domu, rodzaj ocieplenia ścian budynku, temperatura na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń). Po wstępnych obliczeniach można wprowadzić dodatkowe dane i sprecyzować odpowiednie parametry.
   Zestaw hydroforowy LFP. W programie definiowane są dobowe rozkłady (histogramy) wymaganego rozbioru wody, wymaganego dobowego rozkładu ciśnienia w kolektorze tłocznym i dobowego rozkładu dyspozycyjnego ciśnienia w kolektorze ssawnym. Ponadto należy podać wysokości posadowienia kolektorów ssawnego i tłocznego względem poziomu odniesienia zestawu. Program pozwala także na uwzględnienie strat przepływu na odcinkach rurociągów łączących zestaw z kolektorami ssawnym i tłocznym. Na tej podstawie program dobiera wielopompowy równoległy zestaw hydroforowy LFP. Program umożliwia także analizę pracy zestawu z różnymi typami sterowania, porównanie uzyskiwanych wskaźników energetycznych oraz dobową symulację pracy wybranego zestawu. Program umożliwia sporządzenie drukowanej dokumentacji przeprowadzonych obliczeń.
   Przepomopwnie ścieków MEPROZET, METALCHEM lub BIAŁOGON to część składowa otwartej struktury zadań i podprogramów programu KATALOG. Umożliwia dobór typowego zbiornika, dobór pomp, pionu tłocznego i obliczenia oporów w rurociągu tłocznym. Zadanie to umożliwia także przeprowadzenie symulacji pracy przepompowni. Zadanie współpracuje z podprogramem "Kalkulator Oporów Przepływu" (KOP) dzięki czemu zestawienie rurociągu jest bardzo proste.
Dzięki procedurze automatycznego doboru program, na podstawie wprowadzanych danych, na bieżąco dobiera zalecane przez producenata parametry przepompowni ścieków. Procedura doboru automatycznego wyznacza następujące parametry przepompowni:
- średnicę pionu tłocznego ,
- liczbę pomp w przepompowni ,
- średnicę zbiornika ,
- wysokość alarmową ,
- wysokość retencyjną ,
- minimalną wysokość cieczy w zbiorniku ,
- położenie osi rurociągu tłocznego względem dna napływu ,
- położenie rurociągu tłocznego poniżej strefy zamarzania ,
W czasie trwania symulacji pracy pompowni można zmieniać natężenie dopływu ścieków. Mamy też możliwość zobaczenia wykresu liczby włączeń pompy w zależności od napływu ścieków.

Zadania "Przepompownia ścieków typ METALCHEM, MEPROZET lub BIAŁOGON" są dołączone wraz z programem KOP do wersji producenckich "Programu doboru pomp METALCHEM/MEPROZET/BIAŁOGON"

skowronski.com.pl
6.04.2001