Wstecz Powrot Dalej

P r o d u k c j a . . .

P r z e p ł y w   w   k o r y t a c h   o t w a r t y c h   " K O R Y T O "

Program służy do wyznaczania przepływu w korytach otwartych. Za pomocą tego programu, na podstawie minimalnej liczby danych, można określić natężenie przpływu, wysokość lustra wody, spadek kanału, szerokość koryta, promień hydrauliczny, średnią prędkość oraz prędkość cieczy na powierzchni.

Program ma zastosowanie w obliczeniach przpływu w rurze oraz kanale o przekroju prostokątnym lub trapezowym.

Wymagania sprzętowe:
 - komputer klasy IBM 486 lub wyżej
 - system operacyjnego Windows 95 lub nowszego
 - pamięć na dysku twardym ok 1 MB
 - monitora - o rozdzielczości 800x600 małe czcionki
 - drukarki - dowolnego typu obsługiwanej przez Windows 95.

Przedstawiona wersja programu KORYTO 1.0 jest nieodpłatnie dostępna w wersji DEMO.


Skopiuj program KORYTO
(rozmiar 300 kB spakowany w standardzie ZIP)skowronski.com.pl
24.05.2000