Wstecz Powrot Dalej

P r o d u k c j a . . .

K a l k u l a t o r   O p o r ó w   P r z e p ł y w u
w e r s j a   W i n d o w s   9 5
Program Kalkulator Oporów Przepływu służy do obliczania oporów przepływu pojedynczych odcinków rurociągu.Obliczenia za pomocą programu są wyjątkowo łatwe i polegają jedynie na pobieraniu elementów z baz i dodawaniu do listy elementów tworzących rurociąg. W wersji demonstracyjnej ograniczono możliwość dołączenia do listy dwóch pierwszych elementów z bazy.

  Program KOP jest modułem obliczającym opory przepływu w pojedynczych rurociągach. Program pracuje w oparciu o bazy danych elementów rurociągowych. Wersja 1.0 programu jest wyposażona w bazę elementów "STANDARD" i "GAMRAT".
N O W O Ś Ć :    Kalkulator Oporów Przepływu 2.0
Program KOP 2.0 posiada dodatkowo:
  • bazę cieczy
  • zapis projektu na dysku
  • drukowanie raportu
  • opory podane w metrach i kPa


Skopiuj wersję demo Kalkulatora Oporów Przepływu
pliki instalacyjne spakowane w formacie ZIP o rozmiarze 2.2 MB (2.281kB)


skowronski.com.pl
12.06.2000