Wstecz Powrot Dalej

P r o d u k c j a . . .

P r o g r a m   o p t y m a l i z a c j i   k o s z t ó w   " O p t y K o s z "

Program służy do wyznaczania optymalnego czasu eksploatacji pomp. Za pomocą tego programu można oszacować po jakim czasie starą pompę należy wymienić na nową lub kiedy należy oddać ją do remontu.
W algorytmie programu wprowadzono szereg założeń upraszczających które mogą wpływać na dokładność obliczen. Założenia te to:...
Koszt jednostkowy przepompowania jednego metra sześciennego zmienia się liniowo w funkcji objętości przepompowanej cieczy.
Wydajność pompy zmienia się liniowo w funkcji czasu eksploatacji pompy.
Parametry rurociągu nie zmieniają się w czasie eksploatacji pompy.


Przedstawiona wersja programu OptyKosz.1.0 jest nieodpłatna.
Program może być powielany i użytkowany bez ograniczeń (freeware).

Skopiuj program OptyKosz
(rozmiar 253 kB spakowany w standardzie ZIP)


N O W O Ś Ć :    O p t y K o s z 2
Wersja zarejestrowana OptyKosza 2.0 została wzbogacona o możliwość obliczania optymalnego czasu eksploatacji pomp dla serii danych. Posiada też nowe zakładki z wykresami:
 • Zmiany wydajności w czasie eksploatacji pompy.
 • Mocy elektrycznej pobieranej z sieci w czasie eksploatacji pompy.
 • Zmiany kosztów jednostkowych w czasie eksploatacji pompy.
 • Objętości - linia obrazująca ilość przetłoczonej cieczy w czasie eksploatacji pompy.

  Wersja demonstracyjna powyższe funkcje ma zablokowane.

 • Skopiuj program OptyKosz 2.0
  (rozmiar 302 kB spakowany w standardzie ZIP)

  skowronski.com.pl
  21.02.2000