Wstecz Powrot Dalej

P r o d u k c j a . . .
B a z y   d a n y c h

   Wszelkie obliczenia w programach są wykonywane w oparciu o obiektowe bazy danych, przez co są one podstawowym elementem oprogramowania. Bazy danych są elementami dołączanymi, zatem możliwe jest dodawanie baz nowych producentów pomp lub aktualizacja istniejących. W bazach są zgromadzone informacje potrzebne do obliczeń w programach KATALOG DOS, KATALOG WIN, KATALOG PRO oraz w zadaniach dodatkowych dołączanych do programów. W bazie danch zgromadzone są następujące informacje :


skowronski.com.pl
1.05.2000