Wstecz Powrot Dalej

P r o d u k c j a . . .
S I E Ć   Z B I O R C Z A
   Program jest przeznaczony do obliczania parametrów pracy ciśnieniowych sieci zbiorczych. Może być on stosowany do obliczania wszelkich układów pompowych z pompowniami rozproszonymi, w których nie są istotne różnice oporów przepływu w węzłach.
Umożliwia on wyznaczenie:

- natężenie przepływu na wylocie,
- natężenia przepływu w gałęziach,
- straty przepływu w gałęziach,
- linie ciśnień między pompownią a wylotem,
- wydajności poszczególnych pomp.

   Program "Sieć Zbiorcza" jest integralną częścią pakietu "Katalog Pro". Program otwiera się w standardowym oknie zadań tego środowiska i podczas pracy korzysta z dostępnych charakterystyk pomp i elementów rurociągowych zgromadzonych w baziach danych standardu PBS.

   Dzięki intuicyjnemu i prostemu w obsłudze graficznemu interface'owi użytkownika, praca z programem jest wyjątkowo łatwa i wydajna.

skowronski.com.pl
26.04.2001