Wstecz Powrot Dalej

P r o d u k c j a . . .

P r o g r a m   o p t y m a l i z a c j i   ś r e d n i c y   r u r o c i ą g u   " O p t y R u r a "

Program służy do wyznaczania optymalnej średnicy rurociągu. Za pomocą tego programu, na podstawie minimalnej liczby danych, można określić jaką średnicę rurociągu należy zastosować aby całkowite koszty transportu były najniższe.

W algorytmie programu wprowadzono szereg założeń upraszczających które mogą wpływać na dokładność obliczeń.

Koszt rury - na podstawie analizy cenników rurociągów przyjęto, że dla niewielkich zmian średnic, cena jednostkowa rurociągu zmienia się z kwadratem jego średnicy.
Dokładność obliczeń jest tym wieksza im średnica rurociągu dla którego określono koszt zakupu jest bliższa średnicy optymalnej.

Wymagania sprzętowe:
 - komputer klasy IBM 486 lub wyżej
 - system operacyjnego Windows 95 lub nowszego
 - pamięć na dysku twardym ok 1 MB
 - monitora - o rozdzielczości 800x600 małe czcionki
 - drukarki - dowolnego typu obsługiwanej przez Windows 95.


Przedstawiona wersja programu OptyRura 1.0 jest nieodpłatnie dostępna w wersji DEMO.


Skopiuj program OptyRura
(rozmiar 300 kB spakowany w standardzie ZIP)skowronski.com.pl
21.02.2000