Wstecz Powrot Dalej

O f e r t a   p r a c y . . .
logo firmy
"SKOWROŃSKI"
ul. Mikołowska 51
51-511 Wrocław
tel./fax:(0-71) 34 66 354
tel. kom:(0-509) 198 196
e-mail:skowron@skowronski.com.pl


   Firma "Skowronski" poszukuje pracownika do współpracy w dziale programistycznym i handlowym. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego kwestionariusza lub o kontakt z naszą firmą w inny sposób.
   I N F O R M A C J E   P E R S O N A L N E
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
Data i miejsce urodzenia
Stan cywilny
Dzieci (wiek)
   W Y K S Z T A Ł C E N I E
 Ukończone szkoły i kursy
Prawo jazdy
   D O Ś W I A D C Z E N I E
      Dotychczasowa praca
zawodowa
Inne
   U M I E J Ę T N O Ś C I
     Praca z komputerem
Technika, fizyka
   I N N E   I N F O R M A C J E
Dyspozycyjność
Hobby
         Palenie palierosów
   O C Z E K I W A N I A
 Oczekiwania materialne
Inne
 Data rozpoczęcia pracy


skowronski.com.pl
27.08.2003