Sprawność pompy

SPRAWNOŚĆ POMPY

Rys. 1. Bilans mocy i sprawność pompy

Pw - moc mechaniczna
Ph - moc hydrauliczna
ΔPm - moc strat mechanicznych (w łożyskach i uszczelnieniach)
ΔPfr - moc strat tarcia tarcz wirujących
ΔPh - moc strat hydraulicznych - straty w cieczy
ΔPv - moc strat volumetrycznych - przecieki przez uszczelnienia wewnętrzne
ΔPp - suma mocy strat w pompie

Wzór na sprawność pompy

\eta={P_h \over P_w}={P_w - \Delta P_p \over P_w}

Rys. 2. Charakterystyka sprawność

PAMIĘTAJ !

  • Dla zerowej wydajności sprawność pompy jest zawsze równa ZERO
  • Charakterystyka sprawności zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych
  • Charakterystyka sprawności zawsze ma maksimum
  • Maksimum sprawności wyznacza parametry optymalne opisane punktem BEP ( Best Efficiency Point )

Warto sprawdzić: