Pompy i układy pompowe

1. O co chodzi?

Moim celem jest proste przedstawienie zagadnień związanych z układami pompowymi w formie pytań i odpowiedzi. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana i modyfikowana.

Marek Skowroński

2. Pytania

 1. Co się stanie w układzie gdy wysokość podnoszenia pompy będzie mniejsza niż opory rurociągu Hp<Hu
 2. Co się stanie w układzie gdy wysokość podnoszenia pompy będzie większa niż opory rurociągu Hp>Hu
 3. Co to jest atmosfera standardowa
 4. Co to jest BEP
 5. Co to jest ciśnienie prężności par
 6. Co to jest EEI
 7. Co to jest LCC
 8. Co to jest MEI
 9. Co to jest minimalna wysokość ssania
 10. Co to jest NPSH
 11. Co to jest NPSH3
 12. Co to jest NPSHA układu
 13. Co to jest NPSHR pompy
 14. Co to jest i do czego służy pompa BEP (maksymalnej sprawności)
 15. Co to jest i do czego służy pompa stałego ciśnienia
 16. Co to jest i do czego służy pompa stałej mocy
 17. Co to jest i do czego służy pompa stałej wydajności
 18. Co to jest moment bezwładności pompy
 19. Co to jest punkt pracy układu?
 20. Co to jest rezystancja rurociągu?
 21. Co to jest wskaźnik regulacji układu + szkic
 22. Co to jest zdyskontowana wartość bieżąca kosztu przyszłego (NPV)
 23. Co to jest zużycie jednostkowe energii
 24. Dlaczego pompę odśrodkową uruchamiamy przy zamkniętej zasuwie (ilustracja graficzna)
 25. Dlaczego w obliczeniach kawitacyjnych należy uwzględniać margines „na pogodę”
 26. Gdzie w pompie wielostopniowej umieszczony jest „przewał” (szkic)
 27. Gdzie występuje strata tarcia tarcz wirujących ?
 28. Jak obliczyć zmienę się prędkość cieczy w rurociągu w czasie rozruchu
 29. Jaką rolę spełnia kierownica odśrodkowa w pompie wielostopniowej (szkic)
 30. Jak i dlaczego temperatura pompowanej cieczy wpływa na NPSHA układu
 31. Jak i dlaczego temperatura pompowanej cieczy wpływa na NPSHR pompy
 32. Jak obliczyć czas rozruchu pompy
 33. Jak przemieści się punkt pracy układu gdy dołączymy drugą pompę równolegle p1+p2 (wykres)
 34. Jak przemieści się punkt pracy układu gdy dołączymy drugą pompę szeregowo p1+p2 (wykres)
 35. Jak realizowane jest dwustopniowe odwadnianie głębokiej kopalni (schemat topologiczny)
 36. Jak realizowane jest jednostopniowe odwadnianie głębokiej kopalni (schemat topologiczny)
 37. Jak przemieści się punkt pracy układu gdy dołączymy trzecią pompę równolegle p1+p2+p3 (wykres)
 38. Jak zdefiniowana jest sprawność hydrauliczna pompy ?
 39. Jak zdefiniowana jest sprawność mechaniczna pompy ?
 40. Jak zdefiniowana jest sprawność objętościowa pompy ?
 41. Jak zdefiniowana jest sprawność pompy ?
 42. Jak zdefiniowana jest sprawność silnika elektrycznego ?
 43. Jak zdefiniowana jest sprawność zespołu pompowego ?
 44. Jak zdefiniowany jest kinematyczny wyróżnik szybkobieżności ?
 45. Jak zdefiniowany jest warunek kawitacyjny poprawnej pracy układu (+ wykres)
 46. Jak zmienia się ciśnienie prężności par wody z temperaturą
 47. Jak zmieni się moc P2 każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę równolegle
 48. Jak zmieni się moc P2 każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę szeregowo
 49. Jak zmieni się NPSHR każdej z pomp gdy dołączymy do układu 2-gą pompę równolegle
 50. Jak zmieni się NPSHR każdej z pomp gdy dołączymy do układu 2-gą pompę szeregowo (wykres)
 51. Jak zmieni się sprawność pracy każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę równolegle
 52. Jak zmieni się sprawność pracy każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę szeregowo (wykres)
 53. Na czym polega reguła pierścieni (II-gie prawo Kirchhoffa)
 54. Na czym polega reguła węzłów (I-sze prawo Kirchhoffa)
 55. Na jakiej ulicy we Wrocławiu mieszkał Robert Kirchhoff
 56. Napisz równanie opisujące właściwości przepływowe układu pompowego
 57. Narysuj charakterystykę mechaniczną silnika elektrycznego
 58. Narysuj charakterystykę momentu rozruchowego pompy wirowej
 59. Narysuj charakterystykę wysokości ciśnienia na ssaniu pompy w funkcji wydajności (wykres, opis )
 60. Narysuj graf i charakterystykę przepływu kaloryfera
 61. Narysuj graf i charakterystykę przepływu kotła
 62. Narysuj graf i charakterystykę przepływu oporu miejscowego
 63. Narysuj graf sieci CO – (3 kaloryfery, pompa, piec, rury, zbiornik)
 64. Narysuj i opisz graf elementu transportującego ciepło
 65. Narysuj i opisz graf hydraulicznego elementu przepływowego
 66. Narysuj i opisz typową charakterystykę układu pompowego z częścią statyczną
 67. Narysuj i opisz krzywą uporządkowaną regulacji bloku energetycznego
 68. Narysuj przekrój merydionalny pompy diagonalnej
 69. Narysuj przekrój merydionalny pompy śmigłowej
 70. Narysuj przekrój merydionalny stopnia pompy wielostopniowej
 71. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch rurociągów
 72. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch pomp
 73. Narysuj sumę równoległą trzech jednakowych pomp
 74. Narysuj sumę równoległą charakterystyk: jedna pompa plus jeden rurociąg
 75. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch pomp + char. rurociągu
 76. Narysuj sumę równoległą charakterystyk pompy: bez regulacji i z regulacją obrotów, zaznacz „PP”
 77. Narysuj sumę szeregową charakterystyk dwóch rurociągów
 78. Narysuj sumę szeregową charakterystyk dwóch pomp
 79. Narysuj sumę szeregową charakterystyk: pompy i rurociągu (charakterystykę zastępczą)
 80. Narysuj typową charakterystykę otwartego układu pompowego (zaznacz Hg)
 81. Narysuj wykres bilansu mocy pompy (wykres Sankey’a)
 82. Narysuj wykres bilansu mocy zespołu pompowego (wykres Sankey’a)
 83. O ile wzrośnie ciepło rozruchu silnika gdy odkręcimy zasuwę pompy odśrodkowej
 84. Opisz czynniki wpływające na przyśpieszenie cieczy w układzie
 85. Podaj i wyjaśnij podstawowe równanie maszyn przepływowych (r. Eulera)
 86. Podaj i zinterpretuj wzór na obliczanie strat liniowych w rurach (Darcy-Weisbacha)
 87. Podaj i zinterpretuj wzór na obliczanie strat miejscowych
 88. Podaj i zinterpretuj wzór na współczynnik strat liniowych Colebrooka-White’a (V strefa)
 89. Podaj podstawowe zależności (wzory) podobieństwa hydrodynamicznego pomp wirowych
 90. Podaj równanie opisujące przyspieszenie cieczy w układzie pompowym
 91. Podaj równanie opisujące rozruch pompy wirowej
 92. Podaj równanie równowagi dynamicznej cieczy w przewodzie za pompą
 93. Podaj trzy podstawowe składniki sprawności pompy wirowej ( + wzór)
 94. Podaj zasadę regulacji prerotacyjnej pompy wirowej
 95. Przelicz wysokość podnoszenia H pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 96. Przelicz moment M na wale pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 97. Przelicz moc P pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 98. Przelicz  Q pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 99. System odwadniania kopalni głębinowej
 100. Topologia układów głównego odwadniania
 101. Wyznacz przepływ przez każdy z dwóch rurociągów połączonych równolegle (+char. pompy)
 102. Wyznacz punkt pracy układu przy pracy 1,2,3 pomp równolegle
 103. Współczynnik strat liniowych
 104. Z czego wynikają dodatkowe opory mechaniczne w czasie rozruchu pompy
 105. Zasady obliczeń strat ciśnienia – Polska Norma PN-76/M-34034
 106. Zaznacz obszar reprezentujący moc hydrauliczną na charakterystyce H-Q pompy
 107. Zmiana zużycia jednostkowego energii przy dołączaniu pomp

Jeżeli masz uwagi do treści pytań i odpowiedzi napisz => marek@skowronski.com.pl