Pompy i układy pompowe

1. O co chodzi?

Irytuje mnie, że w internecie jest tak dużo fake newsów na temat pomp i układów. Postanowiłem coś z tym zrobić.

Moim celem jest proste przedstawienie zagadnień związanych z układami pompowymi w formie pytań i odpowiedzi. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana i modyfikowana.

Marek Skowroński

2. Pytania

 1. Co to jest BEP
 2. Co to jest EEI
 3. Co to jest LCC
 4. Co to jest MEI
 5. Co to jest i do czego służy pompa BEP (maksymalnej sprawności)
 6. Co to jest i do czego służy pompa stałego ciśnienia
 7. Co to jest i do czego służy pompa stałej mocy
 8. Co to jest i do czego służy pompa stałej wydajności
 9. Co to jest punkt pracy układu?
 10. Co to jest rezystancja rurociągu?
 11. Gdzie występuje strata tarcia tarcz wirujących ?
 12. Jak zdefiniowana jest sprawność hydrauliczna pompy ?
 13. Jak zdefiniowana jest sprawność mechaniczna pompy ?
 14. Jak zdefiniowana jest sprawność objętościowa pompy ?
 15. Jak zdefiniowana jest sprawność pompy ?
 16. Jak zdefiniowana jest sprawność silnika elektrycznego ?
 17. Jak zdefiniowana jest sprawność zespołu pompowego ?
 18. Jak zdefiniowany jest kinematyczny wyróżnik szybkobieżności ?
 19. Jak zmieni się moc P2 każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę równolegle
 20. Jak zmieni się moc P2 każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę szeregowo
 21. Jak zmieni się NPSHR każdej z pomp gdy dołączymy do układu 2-gą pompę równolegle
 22. Jak zmieni się NPSHR każdej z pomp gdy dołączymy do układu 2-gą pompę szeregowo (wykres)
 23. Jak zmieni się sprawność pracy każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę równolegle
 24. Jak zmieni się sprawność pracy każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę szeregowo (wykres)
 25. Na czym polega reguła pierścieni (II-gie prawo Kirchhoffa)
 26. Na czym polega reguła węzłów (I-sze prawo Kirchhoffa)
 27. Na jakiej ulicy we Wrocławiu mieszkał Robert Kirchhoff
 28. Narysuj graf i charakterystykę przepływu kaloryfera
 29. Narysuj graf i charakterystykę przepływu kotła
 30. Narysuj graf i charakterystykę przepływu oporu miejscowego
 31. Narysuj graf sieci CO – (3 kaloryfery, pompa, piec, rury, zbiornik)
 32. Narysuj i opisz graf elementu transportującego ciepło
 33. Narysuj i opisz graf hydraulicznego elementu przepływowego
 34. Narysuj i opisz typową charakterystykę układu pompowego z częścią statyczną
 35. Narysuj i opisz krzywą uporządkowaną regulacji bloku energetycznego
 36. Narysuj przekrój merydionalny pompy śmigłowej
 37. Narysuj typową charakterystykę otwartego układu pompowego (zaznacz Hg)
 38. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch rurociągów
 39. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch pomp
 40. Narysuj sumę równoległą trzech jednakowych pomp
 41. Narysuj sumę równoległą charakterystyk: jedna pompa plus jeden rurociąg
 42. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch pomp + char. rurociągu
 43. Narysuj sumę równoległą charakterystyk pompy: bez regulacji i z regulacją obrotów, zaznacz „PP”
 44. Narysuj sumę szeregową charakterystyk dwóch rurociągów
 45. Narysuj sumę szeregową charakterystyk dwóch pomp
 46. Narysuj sumę szeregową charakterystyk: pompy i rurociągu (charakterystykę zastępczą)
 47. Opisz czynniki wpływające na przyśpieszenie cieczy w układzie
 48. Podaj podstawowe zależności (wzory) podobieństwa hydrodynamicznego pomp wirowych
 49. Podaj i wyjaśnij podstawowe równanie maszyn przepływowych (r. Eulera)
 50. Podaj i zinterpretuj wzór na obliczanie strat liniowych w rurach (Darcy-Weisbacha)
 51. Podaj i zinterpretuj wzór na obliczanie strat miejscowych
 52. Podaj i zinterpretuj wzór na współczynnik strat liniowych Colebrooka-White’a (V strefa)
 53. Podaj trzy podstawowe składniki sprawności pompy wirowej ( + wzór)
 54. Wyznacz przepływ przez każdy z dwóch rurociągów połączonych równolegle (+char. pompy)
 55. Współczynnik strat liniowych
 56. Zasady obliczeń strat ciśnienia – Polska Norma PN-76/M-34034
 57. Zaznacz obszar reprezentujący moc hydrauliczną na charakterystyce H-Q pompy

Jeżeli masz uwagi do treści pytań i odpowiedzi napisz => marek@skowronski.com.pl