Pompy i układy pompowe

1. O co chodzi?

Irytuje mnie, że w internecie jest tak dużo fake newsów na temat pomp i układów. Postanowiłem coś z tym zrobić.

Moim celem jest proste przedstawienie zagadnień związanych z układami pompowymi w formie pytań i odpowiedzi. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana i modyfikowana.

Marek Skowroński

2. Pytania

 1. Co się stanie w układzie gdy wysokość podnoszenia pompy będzie mniejsza niż opory rurociągu Hp<Hu
 2. Co się stanie w układzie gdy wysokość podnoszenia pompy będzie większa niż opory rurociągu Hp>Hu
 3. Co to jest atmosfera standardowa
 4. Co to jest BEP
 5. Co to jest ciśnienie prężności par
 6. Co to jest EEI
 7. Co to jest LCC
 8. Co to jest MEI
 9. Co to jest minimalna wysokość ssania
 10. Co to jest NPSH
 11. Co to jest NPSH3
 12. Co to jest NPSHA układu
 13. Co to jest NPSHR pompy
 14. Co to jest i do czego służy pompa BEP (maksymalnej sprawności)
 15. Co to jest i do czego służy pompa stałego ciśnienia
 16. Co to jest i do czego służy pompa stałej mocy
 17. Co to jest i do czego służy pompa stałej wydajności
 18. Co to jest punkt pracy układu?
 19. Co to jest rezystancja rurociągu?
 20. Co to jest wskaźnik regulacji układu + szkic
 21. Co to jest zdyskontowana wartość bieżąca kosztu przyszłego (NPV)
 22. Co to jest zużycie jednostkowe energii
 23. Dlaczego pompę odśrodkową uruchamiamy przy zamkniętej zasuwie (ilustracja graficzna)
 24. Dlaczego w obliczeniach kawitacyjnych należy uwzględniać margines „na pogodę”
 25. Gdzie w pompie wielostopniowej umieszczony jest „przewał” (szkic)
 26. Gdzie występuje strata tarcia tarcz wirujących ?
 27. Jaką rolę spełnia kierownica odśrodkowa w pompie wielostopniowej (szkic)
 28. Jak i dlaczego temperatura pompowanej cieczy wpływa na NPSHA układu
 29. Jak i dlaczego temperatura pompowanej cieczy wpływa na NPSHR pompy
 30. Jak przemieści się punkt pracy układu gdy dołączymy drugą pompę równolegle p1+p2 (wykres)
 31. Jak przemieści się punkt pracy układu gdy dołączymy drugą pompę szeregowo p1+p2 (wykres)
 32. Jak realizowane jest dwustopniowe odwadnianie głębokiej kopalni (schemat topologiczny)
 33. Jak realizowane jest jednostopniowe odwadnianie głębokiej kopalni (schemat topologiczny)
 34. Jak przemieści się punkt pracy układu gdy dołączymy trzecią pompę równolegle p1+p2+p3 (wykres)
 35. Jak zdefiniowana jest sprawność hydrauliczna pompy ?
 36. Jak zdefiniowana jest sprawność mechaniczna pompy ?
 37. Jak zdefiniowana jest sprawność objętościowa pompy ?
 38. Jak zdefiniowana jest sprawność pompy ?
 39. Jak zdefiniowana jest sprawność silnika elektrycznego ?
 40. Jak zdefiniowana jest sprawność zespołu pompowego ?
 41. Jak zdefiniowany jest kinematyczny wyróżnik szybkobieżności ?
 42. Jak zdefiniowany jest warunek kawitacyjny poprawnej pracy układu (+ wykres)
 43. Jak zmienia się ciśnienie prężności par wody z temperaturą
 44. Jak zmieni się moc P2 każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę równolegle
 45. Jak zmieni się moc P2 każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę szeregowo
 46. Jak zmieni się NPSHR każdej z pomp gdy dołączymy do układu 2-gą pompę równolegle
 47. Jak zmieni się NPSHR każdej z pomp gdy dołączymy do układu 2-gą pompę szeregowo (wykres)
 48. Jak zmieni się sprawność pracy każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę równolegle
 49. Jak zmieni się sprawność pracy każdej z pomp gdy dołączymy 2-gą pompę szeregowo (wykres)
 50. Na czym polega reguła pierścieni (II-gie prawo Kirchhoffa)
 51. Na czym polega reguła węzłów (I-sze prawo Kirchhoffa)
 52. Na jakiej ulicy we Wrocławiu mieszkał Robert Kirchhoff
 53. Napisz równanie opisujące właściwości przepływowe układu pompowego
 54. Narysuj charakterystykę mechaniczną silnika elektrycznego
 55. Narysuj charakterystykę wysokości ciśnienia na ssaniu pompy w funkcji wydajności (wykres, opis )
 56. Narysuj graf i charakterystykę przepływu kaloryfera
 57. Narysuj graf i charakterystykę przepływu kotła
 58. Narysuj graf i charakterystykę przepływu oporu miejscowego
 59. Narysuj graf sieci CO – (3 kaloryfery, pompa, piec, rury, zbiornik)
 60. Narysuj i opisz graf elementu transportującego ciepło
 61. Narysuj i opisz graf hydraulicznego elementu przepływowego
 62. Narysuj i opisz typową charakterystykę układu pompowego z częścią statyczną
 63. Narysuj i opisz krzywą uporządkowaną regulacji bloku energetycznego
 64. Narysuj przekrój merydionalny pompy diagonalnej
 65. Narysuj przekrój merydionalny pompy śmigłowej
 66. Narysuj przekrój merydionalny stopnia pompy wielostopniowej
 67. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch rurociągów
 68. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch pomp
 69. Narysuj sumę równoległą trzech jednakowych pomp
 70. Narysuj sumę równoległą charakterystyk: jedna pompa plus jeden rurociąg
 71. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch pomp + char. rurociągu
 72. Narysuj sumę równoległą charakterystyk pompy: bez regulacji i z regulacją obrotów, zaznacz „PP”
 73. Narysuj sumę szeregową charakterystyk dwóch rurociągów
 74. Narysuj sumę szeregową charakterystyk dwóch pomp
 75. Narysuj sumę szeregową charakterystyk: pompy i rurociągu (charakterystykę zastępczą)
 76. Narysuj typową charakterystykę otwartego układu pompowego (zaznacz Hg)
 77. Narysuj wykres bilansu mocy pompy (wykres Sankey’a)
 78. Narysuj wykres bilansu mocy zespołu pompowego (wykres Sankey’a)
 79. Opisz czynniki wpływające na przyśpieszenie cieczy w układzie
 80. Podaj i wyjaśnij podstawowe równanie maszyn przepływowych (r. Eulera)
 81. Podaj i zinterpretuj wzór na obliczanie strat liniowych w rurach (Darcy-Weisbacha)
 82. Podaj i zinterpretuj wzór na obliczanie strat miejscowych
 83. Podaj i zinterpretuj wzór na współczynnik strat liniowych Colebrooka-White’a (V strefa)
 84. Podaj podstawowe zależności (wzory) podobieństwa hydrodynamicznego pomp wirowych
 85. Podaj równanie opisujące przyspieszenie cieczy w układzie pompowym
 86. Podaj równanie równowagi dynamicznej cieczy w przewodzie za pompą
 87. Podaj trzy podstawowe składniki sprawności pompy wirowej ( + wzór)
 88. Podaj zasadę regulacji prerotacyjnej pompy wirowej
 89. Przelicz wysokość podnoszenia H pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 90. Przelicz moc P pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 91. Przelicz  Q pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 92. System odwadniania kopalni głębinowej
 93. Topologia układów głównego odwadniania
 94. Wyznacz przepływ przez każdy z dwóch rurociągów połączonych równolegle (+char. pompy)
 95. Wyznacz punkt pracy układu przy pracy 1,2,3 pomp równolegle
 96. Współczynnik strat liniowych
 97. Zasady obliczeń strat ciśnienia – Polska Norma PN-76/M-34034
 98. Zaznacz obszar reprezentujący moc hydrauliczną na charakterystyce H-Q pompy
 99. Zmiana zużycia jednostkowego energii przy dołączaniu pomp

Jeżeli masz uwagi do treści pytań i odpowiedzi napisz => marek@skowronski.com.pl