Literatura

 1. Grabarczyk Cz. – Przepływ cieczy w przewodach. Metody obliczeniowe, Envirotech, Poznań 1997
 2. Gulich J. F. – Centrifugal pumps, Springer,  Berlin 2010
 3. Jackowski K. Jankowski Z. Jędtal W. – Układy pompowe, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992
 4. Jędral W. – Pompy wirowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014
 5. Korczak A. Pakuła G. – Dynamika układów pompowych, Politechnika Śląska, Skrypty uczelniane, Gliwice 1993.
 6. Korczak A. Rokita J. – Pompy i układy pompowe – obliczenia i projektowanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998
 7. Łazarkiewicz Sz. Troskolański A.T., Nowoczesne kierunki w konstrukcji pomp wirowych , WNT, 1966.
 8. Rossman L.A. – EPANET 2 Users Manual, EPA/600/R-00/057, Cincinnati 2000
 9. Rozporządzenie KE 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 (EEI)
 10. Rozporządzenie KE 547/2012 z dnia 29 grudnia 2012 (MEI)
 11. Troskolański A.T. Łazarkiewicz Sz., Pompy wirowe, WNT, Warszawa 1973.
 12. Pakuła G. Strączyński M. – Podręcznik eksploatacji pomp w górnictwie, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2013.
 13. Polska Norma – PN-76 M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia
 14. Skowroński M. – Układy pompowe, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009
 15. Skowroński M. – Obliczenia hydrauliczne i cieplne układów pompowych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015
 16. Sobota J. – Hydraulika, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1994
 17. Stępniewski M. – Pompy, WNT, Warszawa 1985
 18. Strączyński M. Pakuła G. Urbański P. Solecki J. Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2008.
 19. Stryczek S. – Napęd hydrostatyczny, WNT, Warszawa 1990
 20. Świtalski P. Skowroński M. – Pompy wirowe, sprawność i niezawodność, CEDOS, Wrocław 2019
 21. Troskolański A.T., Hydromechanika, WNT, Warszawa 1967