Wstecz Powrot Dalej

Sprzedaż przez internet...

 • Klient wypełnia formularz zamówienia, który znajduje się na stronie sklepu internetowego.
 • Zamówienia w których nie podano niezbędnych informacji do wystawienia faktury VAT nie mogą być zrealizowane.
 • Standardowo zamówione programy wysyłane są pocztą kurierską w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
 • Firmy kurierskie z którymi współpracujemy gwarantują dostawę przesyłki w ciągu 24 godziny od chwili wysłania przez nas programu.
 • Jeśli zamówienie z różnych przyczyn nie może być zrealizowane w tych terminach KLIENT zostanie o tym fakcie powiadomiony na jeden z podanych adresów kontaktowych e-mail, fax, telefon.
 • O aktualnym stanie realizacji każdego zamówienia można się dowiedzieć pod numerem telefonu (71) 34 66 354.
Koszty przesyłki
Wartość zamówienia netto Koszt przesyłki
poniżej 100 zł 30 zł
101 do 300 zł 15 zł
powyżej 301 zł przesyłka darmowa
 • Koszt przesyłki doliczany jest do ceny zamówionych programów.
 • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony podpisem na kopii faktury przez osobę do tego upoważnioną.
 • Zapłata nastąpi przelewem na konto:
  PKO BP IV O.Wrocław 10205255-25771-270-11-111
  w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
 • Program staje się własnością Klienta z chwilą uregulowania całej płatności.

Wypełnij Formularz Zamówienia

skowronski.com.pl
20.02.2003